Rendelj verset

Webáruház

Üdvözöljük a Vers Oldalán! Legyen ez a kezdőlapja, kattintson ide! Üdvözöljük a Vers Oldalán! Legyen ez a kezdőlapja, kattintson ide! Üdvözöljük a Vers Oldalán! Legyen ez a kezdőlapja, kattintson ide! A Vers Oldala

Oszd meg a versed!

 

Kustra Ferenc

Kustra Ferenc versei


ÍRÓI ADATLAPOM – KUSTRA FERENC JÓZSEF Írni 1997. -ben kezdtem egy élmény hatására. Szoktam írni: verses műveket, haikukat és a társait, különleges versformákat, aforizmát és novellákat. Végzek versforma-szerkesztői, fejlesztői munkásságot is. Eddig valamivel több, mint 3300 verses művem van, ebből még kb. 1200 verses mű, kéziratban. Novellákban is van még kb. 30 mű kéziratban. Eddig írtam haikut, cca. 3600 db. -t eredeti Basó féle stílusban, és cca. 480 db. -t európai stílusban. Az egészből cca. 350 senrjú formában íródott! (A szakirodalomban többen is utalnak rá, hogy a japán nyelvből történt eredeti lefordítások során a fordítók tévedtek, mert az 5-7-5 szótagszám nem felel meg a japán, eredeti szövegeknek… de, végül is még összehasonlítani sem lehet a két nyelvet! Meg így legalább van konkrét szótagszámuk az íróknak, és ezzel el is lett kerülve az anarchia! Bár a szabad versírók, még a szótagszámot sem tisztelik!) Én személy szerint ragaszkodok a hagyományos formákhoz és elutasítok mindenféle „szabad-liberális” versformát, mert az nem vers, hanem csak egy tördelt novella, jobb esetben! Naponta írok. A rekordom, hogy egy nap 7 óra alatt 8 versformában 9 művet írtam. Írok; haikut, zárt-, nyitott-, és fél haikuláncokat, társakkal Renga-láncverset, és Tankát is (Ebből kb. 320 készült!), sőt megalkottam a HIAQ -t és TANQ -t, mivel álláspontom és a kísérletezéseim-kutatásaim szerint, ezek jobban megfelelnek a magyar nyelv sajátosságainak. (Szótagszám: 6-8-6+8-8). Megalkottam a fordítottját a HIAQ -nak HIAfo néven (6-6-8). Itt akkor az első sorban a konklúzió van, így először azzal ismerkedünk meg és a 2. + 3. sorban van –utólagosan- a magyarázó szöveg! Verseket is írom sokféle formában, ahogy az adott szótagszám és rímképlet megkívánja! Sőt, a mondanivaló hathatósabb kifejezése érdekében, preferálom a vegyes versformákban írást. Még írok; 10 szavasokat, valamint oximoronokat, apevákat és tükör apevákat és ezeket írok más formákkal vegyesben is. Továbbá; sedoka –t, limerik -et és septolet -et is, meg visszatérő rímes, belső rímes, önrímes és anaforás műveket. Ezekben a versformákban szakirodalmi szinten, szinte alig van szerző és ők is főleg csak, a bő 100 évvel ezelőtt éltek közül kerültek ki. Megalkottam a kutatásaim alapján, még az alábbi versformákat: (Már ezeket is írom és használom is, szerzőtársakkal közös művekben is! Kezd terjedni, mert mások is elkezdték ezeket fölhasználni!) ~ „3 soros-zárttükrös” versformát. Megállapíthatjuk, hogy az eredete a homályba vész. Én ezt a háromsorost az általam alkotott szabályok korlátai közé szorítottam! Megírtam a műleírását, ami a szakanyagomban olvasható és bárkinek a rendelkezésére bocsátom! Így ez a versforma, már szabályos és megalapozottan használható! ~ „LÉPCSŐZETES” versformát. Az elnevezés a soronkénti egy szótagszám emelkedésre utal. Azonban, a vers baloldali megjelenítést kap, akkor látható is a lépcső… ~ „Grádics” versformát. Az elnevezés a középre igazított versszak kétoldali lépcsőformájára utal. ~ „6 soros” versformát. Ez elsősorban pszichológiai, vagy ehhez közelítő témájú versnek alkalmas, de aki veszi a fáradtságot, az más témákat is írhat ebbe a versformába… ~ „9 soros” versformát. Ez három „blokkból” áll, így a témán belüli elválasztásokra, gondolat-megosztására is alkalmas. ~ „Farkasfog” versformát. Ez rövid és hosszú sorokból áll, így a mondanivaló kifejezett hangsúlyozására ad lehetőséget. Vannak benne hosszabb sorok és ezek szimbolizálják a farkas fogait… ~ „A hairon” -t és a „haironix” –ot. Ez a haiku továbbfejlesztett formája. ~ „Senrjon” -t és a „senrjonix” –t. Ez a senrjú tovább fejlesztett formája. ~ „10 szavasok” -ból továbbfejlesztett „10 szavas DUÓ” –t, aminek az eszmeisége azonos a „sedoka” –éval. De még további fejlesztéseket is végeztem és megalkottam a „15 szavas-6 sorban” -okat is. ~ Az apevát is továbbfejlesztettem és megalkottam a „bapevát”, valamint így akkor a tükör apevát is. Ezekből párokat vagy csokrot is írok és írjuk a szerzőtársakkal is, sőt más szerkezetű versszakokkal vegyesben is. Ezeknek is kötött a szótagszámuk és a rímképletük. Ezeket is már írom, nemcsak egyénileg, hanem szerző-társakkal együtt is. Szinte minden versformában írok, vagy a szerzőtársakkal írnunk, normál, romantikus, szerelmes és erotikus témában is! Továbbá; tematikus írásaim is vannak mindenféle ünnepekhez, eseményekhez és az is az állandó repertoáromban van. Én személy szerint a háborús hadviselés több fajtájában is írok verseket, ebben közösünk nincs. De állandó szerző-, és poéta társam, a Jurisin (Szőke) Margit, a Don kanyari verseimhez írt négy „levelet”, ami az itthon volt nő írt a hozzátartozójának. (Hát, kérem, ha valami jó, az jó!) Ezen új versformáknak a WIKIPÉDIÁRA történő föltétele folyamatban van. Szívesen írok olyan "műveket", (Vagy írunk a szerzőtársakkal!) amelyekben a különféle stílusosokat vegyítem, szerkesztem egybe a legváltozatosabban… Ezt hívják Alloiostrofikus versformának. Az olvasóm ezek olvasásával közelebb kerül a mondanivalóm megértéséhez. (Hozzászólás-visszaigazolásokból tudom… mert határtalan elismeréseket kapok, kapunk!) Már több poéta társam van, akivel együtt is írunk, közös műveket. Sőt, már szerzőtársaimmal együtt írunk, nem csak kétszerzős, de háromszerzős műveket is, ahol mindenki „más vers-stílust” használ. (Az olvasói visszaigazolások szerint ezek is fölöttébb sikeresek!) Írtunk már több, 2 és 3 szerzős Renga-láncverset is, eredeti stílusban, itt nincs változatosság, mindenki haikut ír! Sőt, mivel az olvasó ilyeneket máshol nem olvashat, így tőlem, vagy a társakkal közös műveinkből extra különleges és fölséges élményeket kap. Ilyen, írói duó, vagy trió a szakirodalomban –rajtunk kívül- nem lelhető föl! Én nem leltem ilyenre!) Pláne, hogy a társaim, mind nők! Kurzusvezetői (Tanfolyam vezetői) jártasságom, gyakorlatom: 1) Bűnügyes (vizsgálóként és nyomozóként) rendőrtiszt koromban, már 3 éves gyakorlati munkám után (1976. –tól) mindig volt mellém adva kezdő kolléga, akit tanítanom kellett a szakmára. (Volt, amikor egyszerre kettő is! (Magyarul, én voltam a kurzusvezetőjük!) 2) A magyarok, kezdő vállalkozási világában, vállalkozóként elkészítettem egy 110 oldalas oktatási tananyagot (vállalkozóknak) és azt oktattam (1992. évtől 2005 évig) cégeknek és egyéni vállalkozóknak. (Kommunikáció, testbeszéd (Viselkedéskultúra), tárgyalástechnika, stb.) Én is és az anyagom is fölöttébb sikeres volt, mert a lényege az volt, hogy magyar aggyal, magyar anyanyelvű hallhatóságnak írtam meg… és persze magyarul adtam elő! 3) 2014 óta már 35 főt oktattam (Távoktatásban!), az írói mesterségre, poéta szakmára. Jelenleg is van 1 tanulóm. És van 2 fő aspiráns is. Már 1998-ban volt több mint 200 verses művem és az akkori, pesti művészvilág egyik prominense, akinek odaadtam elolvasni, rám parancsolt, ahogy a műveimet azonnal jelentessem meg, mert a társadalomnak ezekre a versekre, mondanivalókra van szüksége… Anyagi helyzetem, azonban soha nem engedte, hogy önálló kötetet jelentessek meg, így (jelenleg; 9) irodalmi portálokon publikálok. Manapság úgyis ez a divat! Volt még több honlap is, ahol publikáltam, de azok megszűntek. A publikálásaim listája: (2021. 01. 24.) 1) Poet.hu 876 vers (Itt 1411 fő jelölte be, a figyelőjükbe vettek és így ők minden megjelent művemet elolvassák. (Magasan: Első vagyok.) A régebben megjelent műveimnél a statisztikai számból látni, hogy vannak olyanok, amiket több mint 10.000 fő olvasott el. 2) Napkorong.hu 2025 vers + 10 novella 3) Irodalmi Rádió 1340 vers + 4 novella 4) Vers.hu 1407 vers 5) HOLNAP MAGAZIN 443 vers + 8 novella 6) Lidércfény 401 vers + 3 novella 7) Poéma.hu 685 vers 8) Versek.eu 128 vers 9) Szerelmesversek.hu 19 vers Ezen utóbbi három oldalon én vagyok az admin. Az alábbi antológiákban szerepelek: 1. Illúzió 2010 2. Átszellemülés 2011 3. Megbúvó csillagok 3. 2011 4. Ritmikus sorgimnasztika – POET 2015 5. A NAPKORONG LAKÓI – Napkorong Irodalmi Klub 2015 6. DÉLIBÁB ANTOLÓGIA – Cserhát Művész Kör 2016 7. Szimfónia ANTOLÓGIA – Magyarerő 2016 8. Mint fénylő nap – Napkorong Irodalmi Klub 2016 9. Szeretet üzenete – Magyarerő Antológia 2017/1. 10. A Hold is velünk dalol – Irodalmi Rádió 2018 (Apeva- haiku antológia) 11. Életünk és ihletünk a COVID19 idején – Irodalmi Rádió 2020 (Járványról; Antológia) 12. DOLGAINK (Novellák) ANTOLÓGIA - Irodalmi Rádió 2021 Egyébként tősgyökeres vecsési vagyok. Az idén fogom betölteni a 73. életévemet. A foglalkozásomat tekintve eredendően bűnügyi (vizsgáló, nyomozó, hirtelen-halálos helyszínelő) rendőrtiszt voltam. Ehhez Rendőrtiszti Főiskolai végzettségem van. 6 évig judóztam, majd 8 évig karatéztam és 1978. 10. 01 -én 71 karatékéval megalapítottam a vecsési Karate Szakosztályt. 6 évig én voltam az edző is. Az óta is van Vecsésen karate sport, világbajnokságokon elért helyezésekkel. Ez az edzői munka is fölfogható –egy bizonyos fajta- kurzusvezetésnek is, mivel konkrétan nem csak a sokasággal, de egyes karatékák kezelésével, tanításával és irányításával foglalkozik! A Nemzetközi Szentgyörgy Lovagrend (1350 körül alapították!), felavatott lovagja vagyok, és felavatott vitéze vagyok a Történelmi Vitézi Rendnek is! A nyugdíjas le van írva és olyan, mint avarban a levél… Hiába; már gyermekkoromban is mindig mondták az öregek, hogy "az öregség bajjal jár…"

 

10 szavasok-1.
10 szavasok-2.
10 szavasok-3.
10 szavasok-4.
1526!
68 évnyi idő…
8 óra munka…
A becsület
A belázasodott fák…
A beste koronavírus ellen…
A besűrűsödött csöndem…
A bizalom árulói
A bölcs
A bűn
A csend hallgatja…
A csend sorai
A csendem az enyém?
A csendem fénye…
A csend…
A csönd jó!
A fenyőfánk hegyén…
A gémeskút
A gondok a fényben
A hajnal
A hála érzése
A halálba menők üdvözlete…
A halottaink napján… 1.
A halottaink napján… 2.
A halottaink napján… 3.
A halottaink napján… 4.
A harcos -1.
A harcos -3.
A harcos és a harci lova -4.
A harcos-2.
A HAZA HIMNUSZA
A hazáról… haikuban
A hazugság önmagában…
A híd
A hidegem fagyos némaságában…
A hőség uraskodik…
A jatagán
A jelennek van jövője…?
A jót mindenki üti
A kanadai Bow-tónál…
A karácsony nem havas
A karácsony pillanata…
A kék égbe kiáltom…
A képmutatók
A kirándulás
A kiút?
A köd leszállt
A köd, nem látszik át…
A ködben…
A látszat és a tény
A lélekharang
A lét köd-takaróban…(?)
A lét ködében…
A lét, varázsbörtönében…
A létem legmélyén…
A lírikus epilógja
A lokomotív
A lúdtoll, rendi harcosa vagyok
A magány az én lovam…
A magány üressége…
A magánynak nincsen bája
A magyar
A mai nap, mint a többi
A mélységek csöndes temetője…
A mi zászlónk
A mosoly fanyar
A múló idő… elröppen.
A múlt olyan…
A múlt varázsa…
A múltat lezáró gondolataim… 1.
A múltat lezáró gondolataim… 2.
A múltról senrjúban…
A nesz
A nyár lángja
A nyár, apályba hanyatlik…
A nyárról
A Patás!
A pech zarándoka vagyok
A Pennácskám
A pletyka…
A remény
A réten állva…
A sikeremberek…
A sikerről...
A sokágú fénykardok…
A sors kegyeltje
A szakításról…
A szenvedélyem…
A szeretet intelmei.
A szeretet mámora…
A szeretet…
A szín és árnyalatai…
A szívem
A szívem ritmusa
A szívem, neked üzen
A szívem, neked üzen
A tavasz üzenete
A tavaszról
A Tél hajnalpírja…
A téli szél cifra ritmikája…
A télről, tanka csokorban
A tengeri vihar!
A Teremtő erejével szeress!
A természet boldogsága.
A természet pirkadata
A természetről…
A titok
A tollnok
A történelemről…
A tudatom tavasszal
A vágányom!
A vágy bizsergése… 1.
A vágy bizsergése… 2.
A vágy bizsergése… 3.
A vágy bizsergése… 4.
A vágyak vára
A vágyakozás…
A vágyam
A vágyam az álmomban
A változatosság gyönyörködtet
A várfal…
A varjú
A végén, mindig elballagunk!
A vírus is locsolkodik?
A víztükör is fekete
A Yucatan gőz-teherhajó… 1/3
A Yucatan gőz-teherhajó… 2/3
A Yucatan gőz-teherhajó… 3/3
A zöld szörny…
A „nem” is válasz
Abigél
Ábrándozok…
Add magad…
Adj nekem, poétának…
Adjon Isten… locsolnék
Advent idején…
Adventet megélni…
Adventi gyertyák
Ah!
Álarcban, a farsangi bálban…
Áldozatok
Alig uralkodok magamon
Alkonyodik…
Állatos reggel
Állatsereglet
Állatvilág… 1.
Állatvilág… 2.
Állatvilág… 3.
Álmaink…
Álmaink…
Álmodozok…
Álmodunk jókat!
Álmom csak kecsegtet
Álmomban káosz
Amálka
Amióta
Amit én érzek…
Amit rozsda mart
Angyalarcú ördögök
Anyák napja van megint
Anyák napján
Anyák napján emlékezek
Anyám, anyám
Anziksz a létről
Anziksz a téli ködről
Apám
Apám-apám
Áradó folyó
Aratás a múltban
Aratásidőben vagyunk
Aratásidőben…
Aratáskor
Arcomon táncot rop
Arcra fagyott tél
Arctalan éjszaka
Arcul csapott
Árny-fény masszában
Árnyat vet a múlt a mai napra!
Árnyék
Ártatlanságom életképekben 1.
Ártatlanságom életképekben 2.
Árva vagyok
Assisi Szent Ferenc bölcsessége…
Átélem…
Áthat a fájdalom…
Átmennék én
Átok?
Atrocitások
Attakom van Zsu!
Atya
Avar borítja a sírokat…
Avar borította temetőben… halál az őr!
Avarszőnyegen a halottak napján
Avartengert kavargatja a szél
Az a fránya idő… 1/2.
Az a fránya idő… 2/2.
Az agresszivitás
Az alkonyattal…
Az álmaim…
Az Árpád honát… (Trianon)
Az éj sötétje
Az elengedés
Az élet gonosza…
Az élet hajnala…
Az élet ködében…
Az élet komédia…
Az élet körbejár?
Az élet lángja…
Az élet manapság… elvégesül
Az élet még domináns?
Az élet mezejének a szélére…
Az élet nem szeret
Az élet szép!
Az élet, maga a szenvedés
Az élet, mily’ kemény-remény…
Az élet, mosolyogva hazudik!
Az élet, nem egy játék
Az élet, sokszor olyan…
Az életben…
Az életem
Az életem a saját ördögöm kertje?
Az életem foglya vagyok…
Az életem ladikja!
Az életem rabszolgája vagyok!
Az élethez simulok
Az életperc…
Az életről rege
Az életről…
Az élettől
Az élet… van
Az élő hit karácsonykor
Az első őszi vihar…
Az emancipált nő
Az én jó napom
Az én utam felett boldog gerlék búgnak
Az én vonatom, már elment…
Az erdei-éjfélkor
Az este sötétje
Az estfény
Az ezüstben fénylő éj…
Az idő forog…
Az idő rohanvást halad…
Az idő, a vonatunk!
Az időm sürget!
Az időtlen egy perc…
Az idővonat megbízható
Az igazságért…
Az írás, mesterség… 1/6
Az írás, mesterség… 2/6
Az írás, mesterség… 3/6
Az írás, mesterség… 4/6
Az írás, mesterség… 5/6
Az írás, mesterség… 6/6.
Az ördög állandó ölelése…
Az öreg bálnavadász…
Az öregedés…
Az öregkor bajjal jár…
Az öregség realizmusa…
Az öröklét
Az őrület határán…
Az őrült, tomboló viharban
Az ősszel ujjongó hordók…
Az ősz
Az ősz az egyik kedvencem
Az ősz nem láthatóan… erre oldalaz
Az őszi szél oboája
Az óvott, bizonytalan évek elsuhantak…
Az U-311 tengeralattjáró
Az udvar estéje…
Az út véges…
Az utamon…
Az utolsó unokám, már nem lesz óvodás…
Azúrkék
Balatonunk!
Bálint napi vígalom…
Bálint napon emlékezek rád
Bálint-napi örömök…
Ballagunk az éjben…
Bálnavadász…
Balsorsom
Bámulok… Ilon!
Bár tavaszelő…
Barátok?
Barátságban…
Bármit
Békés legyen a karácsony
Belátom
Belebolondulok…
Beleveszni gyönyörödbe...
Bennem még élnek
Bevágott a sötétség
Bíborszínű
Bíborszínű a csend és az alkonyat…
Bíborvörös hóvihar!
Bízással élni…
Bíznak
Bízzunk az újévben!
Biz’ ez öregség
Bliccelni fogok…
Bölcselettel…
Bölcsességről…
Boldog élet a rongy élet?
Boldog tavasz
Bolond ez a szélcsend
Bolond…
Bolyongó lelkek…
Bombatölcséres a lét útja
Bor dicsérete
Bőregér
Borkedvelő
Borongós a kedvem…
Borzongok
Botorkálok
Búcsú a jó időtől…
Buján örömteli
Búslakodok…
Büszke…
Búzaföldi termés…
Buzgón közeledik a tél
Cajjal
Cajoznék
Cipelem a keresztemet
Csak a földet nézem…
Csak a zordság.
Csak állok a keresztútnál…
Csak bámulok…
Csak egy fotó
Csak élveztük… az ested.
Csak fél lábon
Csak lebegek
Csak nekem nincs szerencsém?
Csak tobzódom
Csak változó… ez a változatlan! 1/2.
Csak változó… ez a változatlan! 2/2.
Csak zúdul a fejemre
Csak!
Csakis
Család az alapja…
Család-szakadás
Csalfa, elvakult remény…
Csalódás is az élet része…
Csalódás…
Csalóka még a napfény…
Csapások…
Csata a Don-kanyarban
Csend-élet
Csendemet játszom
Csendes-óceáni hőség…
Csendesen regélek
Csermelyem
Csillagfénynél hajnalodik az ősz…
Csillog a fenyőfánk…
Csípős őszi reggel -1/2.
Csípős őszi reggel -2/2.
Csodás égi tünemény
Csókoljuk a tegnapot…
Csönd pelerinemben…
Csukott szemmel rohanva…
Dac a sötét alagútban…
Darázscsípés
De bizony az óra, tik-tak…
De lennék én…
De ne engem
De ne sírj…
De vágyom…
De, ha melléd szegődik…
Délibábban bízni?
Dér is lassan megjön
Disznóvágáson
Doberdó…
Dobolva hull…
Don kanyar a hullámvasút alja…
Don kanyarban parancsnok a Tél tábornok
Don kanyarban vagyok, még élek…
Don kanyarban… téli reggel
Don-kanyar a csonka vágány…
Don-kanyar krónikása egy poéta
Don-kanyarban áll a honvéd
Don-kanyarban dúl a reménytelenség
Don-kanyarban fekszek a bunkerban…
Don-kanyarban harcolt a miért!
Don-kanyarban jéghideg van
Don-kanyarban nem is volt tavasz…
Don-kanyarban tűnődők…
Don-kanyarban, őrségben a poéta!
Don-kanyarban… még élő poéta vagyok
Don-kanyarban… a kém
Don-kanyarban… adventkor
Don-kanyari emlékezés…
Don-kanyari ének…
Don-kanyari lövészgödörben…
Don-kanyari SAS behívó!
Don-kanyari vízióm…
Don-kanyariak emlékére
Don-kanyarosok családjai…
Don-kanyarosok családjai…
Doni hőseink…
Döntések
Dörmögök
Drága Klementina!
Drága Stefi, kis szívem…
Durva, közönséges…
Dzsungeltúra
Ebéd is lesz…
Ebéd is lesz…
Ébredj!
Ébrenlét
Eddig nem locsolkodtam!
Édes Manci!
Édesanyám napja…
Édesanyámnak…
Edina 40. szülinapjára
Edina gyermeket vár
Edit kedves…
Edzést tart a szél…
Égetem a gyertyám…
Égig érnek a fák…
Egy csésze kávé...
Egy erőltetett mosoly
Egy kaptafán az öregségünk?
Egy kis szél
Egy nagy sakktáblában bujkál az élet…
Egy poéta karácsonykor…
Egy sóhaj, Zsu!
Egyedül vagyok
Egyedül!
Egykor…
Egymás hiánya!
Együtt élők…
Együtt már… örökké
Éhes csavargók
Éjfélkor koccintsunk vele…
Éjfélt üt az életóra…
Éji nesz
Éjszakai járőr a Don-kanyarban
Éjszakák…
Eldorádó.
Éledő természet
Éledő természet
Elég lehet
Élem az életem… 1.
Élem az életem… 2.
Élem az életem… 3.
Élet – őszben
Élet, halkan sötét éjszakái?
Életbe beballagunk…
Életből kiragadott részletek… 1.
Életem rubensi…
Életem untatott
Életerdő – életfa…
Életérzés
Életfa forgácsok…
Életfájdalom
Életforma…
Életigazságok
Életkép a parti nádasban
Életkép az esőben
Életképek sorolás…
Életnek a tárgya
Életnek vannak szilánkjai…
Életperc
Életpercek
Életpillanatok
Életpont
Életre alkalmas
Életrészletek…
Életről… érdekességek
Életszilánkok… 1.
Életszilánkok… 2.
Életvándor vagyok…
Élet… kérdések?
Elfogynak
Elhervadt a fehér liliom
Elindulok
Eljárt sz idő feletted…
Eljöttem (locsoló versike)
Elmállok…
Elmélkedés 10 szavasokban… 1.
Elment a tanítóm
Elmentél
Elmentünk kirándulni
Élmény lesz
Elmerengek… ha!
Elmerülök…
Elmosódott álmok…
Elmosódott tintapacák…
Elmúlás
Elmúlás… 1.
Elmúlás… 2.
Elmúlik az élet…
Elmúlóban a megöregedett ősz
Elmúlt a szilveszter is…
Elmúlt már
Elmúltak a…
Élni akartam
Elöregedett, nyugdíjas szerelem
Elővették a pergamentet…
Első hóvihar
Elsorvadt levélhalmaz
Élted vagy leélted?
Éltető napsugár
Eltévedtem
Eltűnik…
Eltűntek az évek
Elvesznénk mind ketten…
Elvesztem az arcom
Elviselhető emberi élet?
Elvtelen barátok
Emberek, szánjatok…
Emlékek földjén
Emlékezés mondóka
Emlékezés röviden…
Emlékezetes virtusok
Emlékezetkiesés…
Emlékezni muszáj…
Én balga, reménytelenben reménykedek…
Én hegyre indultam
Én Uram!
Énekelek rólad ősz…
Enyészet ideje… 1/2.
Enyészet ideje… 2/2.
Erdei sétán
Erdőben vagyok
Érkezik a tél eleje…
És a tavasz eljő
És itt van
És kielemzik…
Esdek
Esdés húsvétkor
Esőben kullog a végzet… a halottak napján
Esőben locsolni…
Esős pillanatképek…
Esős pillanatok
Esőtánc…
Est-éji mozaik
Estefelé
Estefelé…
Esteledik, verselek…
Eszemben jársz, Elvira!
Eszmélve
Európai stílusú „fürt” csokrok
Év vége
Évszakváltás
Ez a nap, csak a tiéd…
Ez akkor mi?
Ez az élet?
Ez már a csend alkonya
Ez már a sál-korszak...
Ez, nem kamu
Ezt látjuk…
Ezüstős a holdkórosság…
Ezüstös éjszaka!
Fa móló
Fa vagyunk
Fájdalom hamvak
Fák árnyai…
Fákat beborítja az ősz…
Fakult sírkövek…
Fakutya
Falak is álarcban?
Fapofák
Farsangi a zene…
Fehér avar lesz…
Fehér lapon, paca a reménysugár?
Fehér örökzöld
Fehér pelyhek… fekete ninják
Fehér szakállú…
Fékem
Feketedik az est…
Fél pálinka
Félárnyékos - sötétben
Feleim az Úrban karácsonykor!
Feleim az Úrban!
Felhangzott a himnusz…
Felhők lába, földig ér
Feltámadás
Feltörtem a csonthéját…
Felveszem a vaksötét éjszakát…
Felvonások…
Fény a sötétnek...
Fény látszik
Fények a temetőben…
Fényem, árnyékot vet…
Fénylő az égbolt, de múlik a nyár!
Férfihiúság
Fergeteg ősszel
Fészekrakás idején
Filozofikusan apevákban
Finoman sárga a fény…
Finoman… Márta
Flört a démonokkal
Fogadnám
Fölénk borul az alkonyat…
Folyton-folyvást, erős indíttatásom van…
Fonnyad a berkenyénk
Foszlós bélű kalács!
Fricska
Friss szél az öbölben…
Fűben, pázsitban, gyepen…
Fúj, őrjöng, mint megsebzett vad…
Fura időket élünk…
Furfangom
Füzetborító
Fűzfa
Generációk!
Gibraltárban…
Glaszé kesztyű
Göcsörtös kövek
Gondolat variációk… 1/2.
Gondolat variációk… 2/2.
Gondolatim…
Gondolatok
Gondolatok… 1.
Gondolatok… 2.
Gondolatsor…
Gondolat… így öregesen
Gönyén cipelem
Gordiuszi csomó
Gőzősöm csühögőtt…
Gyanakodok… tehát kell félni?!
Gyász…
Gyengéd ölelésem…
Gyermekkorom
Gyermekkoromban a disznóvágás
Gyermeknapra…
Gyertyák és mécsesek…
Gyertyaláng
Gyorsan rájöttem…
Ha a baj kongatja a harangot…
Ha a kezdet maga a vég...
Ha beköszönt az éjfél…
Ha beköszönt az ősz!
Ha belülről jön…
Ha boldog nyugalomra vágysz...
Ha eljött már…
Ha elmúlt a Karácsony…?!
Ha én kürtös lehetnék…
Ha gyanú ébred…
Ha közelg’ a kaszás…
Ha majd a lelkem hamuba fullad
Ha megöregszünk… (MINDENKI!)
Ha nem így élünk...
Ha van sorsom
Ha, már végleg elment…
Háború végtelenségig… mégis együtt
Hadakozom…
Haiku - Japánról
Haiku változatok, No1.
Hajléktalan
Hajnal lehelete
Hajnalpirkadatom
Hajnalpír…
Hajnalsugár… 2/2.
Hajnalsugár… 1/2.
Hajózni kell… Élni muszáj…
Hallgass magadra
Hallgatagon az erdei tisztáson
Halottaimnál…
Halottainkra emlékezünk
Halottak napi gyertyaláng
Halottak napi gyertyaláng
Hamuvá lettem (56 évesen)
Hamvadás
Hamvadós…
Hangos szél… végigsüvölt
Hanna
Hányan vagy?
Hapták
Hármasban a kétellyel
Harmatba csomagolt reggel
Harminckét év az életemből - Életrögök…
Határvám
Hatvan év felett…
Hatvan után…
Havas-hideg pillanatok…
Havazik…
Hazám, hazám…
Hazánk; ’56 őszének sodrásában
Hazugság
Ha… az arc!
Hegyi patak és az éjjel…
Hegyi vasút
Hegyi… télkirály
Héja
Hét-toronyba
Hétköznapok gondolatai…
Hetvenegy elmúltam
Hiányzol
Hideg reggel… jégcsapok
Hidegnek, ingujjban kívánjuk halálát
Hildácska…
Hinni, remélni, bízni…
Hitben, reményben
Hitegetsz Borbála?
Hitegetsz Borbála?
Hiúz inal
Hívőd vagyok…
Hmm… a magam tükre vagyok?
Hmm… életem…
Hmm… öregen már ez van
Hóból van a takaró…
Hóborította a táj
Hogy jobb legyen az újév…
Hogyan legyen tovább?
Hogyan tovább Karmelina?
Hókristály csillog…
Hókristály szimfónia
Holdfény az ősi jel
Holdfény mosoly
Holdfényben napozok
Holdfényes éjszaka...
Holdnézőben…
Holdtalan anziksz
Hölgyeknek írtam… nőnapra
Holnap Karácsony…
Holnaptól
Homályzuhatag
Homok gördül…
Homoksivatagban…
Hóolvadás idején
Hósivatagban…
Hősszerelmes
Hosszú volt az utam…
Hová is lett
Hóviharban, néptelen a táj
Hóvihartombolás
Hóvirág
Hoztam a jó szagomat!
Hozzáértés
Hull a fémes eső…
Hullámvasúton…
Hulló csillag…
Hűnek lenni…
Hűs az őszi szél…
Húsvét fénye…
Húsvét hétfőn Edinával
Húsvét hétfőn…
Húsvét-kor…
Húsvéti sonka
Húsvéti vers
Húsvétkor sárban császkáltam
Ide hiába jönnek
Ide születtem!
Időharc…
Időjárás a krimi partizánoknál… 1.
Időjárás a krimi partizánoknál… 2.
Időkapu a születés…
Időnek a pillanata
Ifjonti hév
Igazság bajnoka
Így írok én…
Így is születhetnek versek
Igyekszem én…
Illúzió az élet
Illúzióvillanás a Don kanyarról…
Ilyen az öregedés…
Imádnálak, ó, Hildegárd!
Imádok locsolni…
Indiai hőség… (anziksz)
Indulunk a közös élet felé
Intelligens hallgatás
Intelmek...
Írnék én
Írok a balkonon…
Írok én szitáló esőben…
Isitől, búcsú
Isten veled, óév!
Iszonyú világ
Itt a nőnap…
Itt a tavasz
Itt az idő
Itt hagytatok, küzdhetek egyedül…
Itt vagyok, locsolok
Itt van már
Játssz!
Játszmák
Jeges hideg a lélekbe
Jégtorlódás…
Jégvirág
Jégvirág csokor
Jelen van a hőség!
Jelenben élsz… ami nincs!
Jelenem?
Jelentkezz Helen
Jó évünk legyen…
Jó lenne...
Jó lenne… Anett!
Jó társaság a magányom…
Johanna kedves…
Jöjj, Daniella!
Jöjj, jobb jövő!
Jön a karácsony, jön a karácsony…
Jön a téli fuvallat
Jön, mint gyorsvonat…
Jóról és a szépről… Oximoronban
Jótlan, háborgó víztükör…
Jöttem, hogy locsolkodjak
Jövőkép
Juj, Iza!
Juliska
Jutottam… jutok… fogok jutni?
Kandallóban
Kanyargós-zord
Káoszom örvénylik
Kapcsolati kommunikáció
Karácsony
Karácsony szent estéje
Karácsony ünnepe szürkés lett!
Karácsonyfa díszeleg a szobában
Karácsonyi álom…
Karácsonyi fényárban
Karácsonykor
Karácsonykor a múlás történései
Karácsonykor gyertya ég majd…
Karácsonykor is gondolok rájuk…
Karácsonykor…
Karácsonyunk
Kardom…
Kaszás munkaünnep…
Kávéztunk
Kedvesem, Szidónia…
Kegyes hazugság
Kék ég alatt
Kék madár
Kell az életreceptem?
Kell-e és van-e?
Kémeim jelentettek… Gittus!
Kemény víz
Kérdések
Kérdezz! Ne kérdezd…
Kérem
Keresd
Keresed?
Keresem
Készülök írni…
Két nap az élet
Kételkedés
Kétségtelen…
Kettecskénk így fest
Kevély urak
Kezdődő pirkadatban…
Kezdődő ráncaim…
Kezdőként, elbújik
KG 200 (B-17 repülőerőd, amerikai nehézbombázó)
Ki a fene akart itt öregedni?
Ki a korpa közé keveredik…
Ki így született
Ki nem gondolkozik…
Ki tudja megmondani mi az élet?
Ki, öregen…
Kiáradt a semmim…
Kibomlik a tavasz!
Kibúvó rügy
Kicsapongó gondolatok
Kié a föld?
Kifüstölt méhkas
Kígyó szemmel figyel
Kik szenvednek?
Kiknek?
Kiléptél belőlünk
Kimegyek
Kimegyünk a temetőbe…
Kinek a hintójába…
Kinek, másnak?
Kiömlött a magyar vér a Don-kanyarban
Kirándulás a Pilis erdőségében
Kirándultunk a hegyen…
Kis dolgok – nagy dolgok
Kis-angyal!
Kívánom a szerelmed, ó Gitta!
Kóbor kedves
Köd hajnalban…
Köd lepi az agyamat?
Ködben, valóság-álom
Ködgomoly
Ködös tájkép
Ködtől sikamlós avarban lépkedünk
Kollektíve pletykálgatunk?
Kongatja az időórát…
Könnye is csorog…
Könyörgöm!
Kopogtat az ősz…
Körbe-körbe járok
Körbeölel a vágyam…
Korpa közé keveredtem…
Kőszál ember
Kószáltam… Ivett!
Kószáltunk az őszi, erdei ősvényen
Köszönöm, hogy szerethetlek
Köszöntelek újév
Koszt és kvártély
Kötöttségek nélkül
Közeledem (56 évesen)
Közelgő ünnep…
Közepesen fejlettek
Közönyök
Közönyöm 1/2.
Közönyöm 2/2
Kretschmer féle katatímia
Kripta vízióm
Kulacs
Küldőnek a lélektükre…
Kullogok
Különlegességek világa!
Kuszáltan vágyó
Kútba esett egy szavam…
Kutya sétáltatás
Kutyus
Láng felírat
Lankáidon…
Lassan betakart a sötétség… 1/3.
Lassan betakart a sötétség… 2/3.
Lassan betakart a sötétség… 3/3
Lassan elengedi az óvoda…
Lassan körülölel a fagyos szél…
Lassan tavasz érkezik…
Látok sok szomjúhozót...
Látszólag
Láttam én már…
Lázálom-mámor
Lecsukódott szemhéjjal…
Lefagyott élet…
Legyen vége a cudar életnek
Lehet még szeretet
Lehet reményünk…?
Lehetnél itt…
Lehettem volna szirtkő?
Leírt szó marad
Lejáróban van…
Lélegezz!
Lélegzünk?
Lélek harca?
Lélek súlyosságok…
Lélek-egyensúly
Lélekből… darabok!
Lélekderű fokozó
Lélekrészletek…
Léleksivatag…
Lélekút kanyarok
Lelkemben vihar
Lelki párnád
Lesz karácsony is
Lét-regény… 1/2
Lét-regény… 2/2
Létbeli asszociációk!
Létkérdések!
Levél-e még a falevél?
Lezárt borítékba
Lila szemekkel szemlélem…
Lobogott
Locsolkodnék…
Locsoló fiukat várunk…
Locsoló versike
Locsoló versike
Locsolós hétfőn
Logikus - életszerű?
Lógok a nyakamon
Loholva közeledik
Lustán terpeszkedő csönd
Ma hallottam
Ma Karácsony este…
Ma már sokat írtam, elfáradtam…
Ma oly’ nagyon…
Ma vége
Macerás komplikáció!
Madarak a mínuszban…
Magácska, kedves Emmi…
Magamban
Magamban vívódva.
Magány útján…
Magányban…
Magányomban, barátom az ellenségem…
Magányos utam a papíron…
Magas hőfokon
Magyar
Majd ha, egyszer úgy találom
Május utolsó vasárnapján
Már a Hold is…
Már ébreszt is a kakas…
Már méla a csendem…
Már nem
Már nyáron is…
Már talán…
Már tudom…
Maradandó érzés…
Maradhatunk barátok szakítás után?
Mártíromság a szerelem
Már…
Maszkabál ideje
Matt a múltam (57 évesen)
Matt szürke ünnep!
MÉCS 10
Mécses fény lobogás a halottak napján…
Mécsesem hunyorogni kezd…
Médiumnál
Meg kell dolgozni…
Még rügy az élet…
Még, útkeresésben
Megadjuk a módját…
Megbotlott a kezem
Megértem az ötvenet
Megindult…
Megint szilveszterhez értünk…
Megjött a tavasz
Megjött már a tavasz
Megnyúlt árnyakat fest…
Megöregedtem…
Megszálló a nyugalom…
Megszülettem… magam nélkül!
Megszülettünk
Megtaláltad-e a vigaszt?
Megtennéd Etuska?
Megtiport vagyok
Megújhodás
Megy le a nap…
Megyünk…
Mélázás… életpercben
Meleg szellő leng
Melegben
Mély tenger
Menj tovább az utadon
Menni a múltba?
Menő tavaszelő
Mentsváruk
Mentsváruk
Meredve nézek…
Merről fúj az őszi szél?
Mérvadó a köd-sűrűség…
Mese habbal karácsonykor
Messze vagy!
Mészárszék…
Mi férfiak
Mi földünk
Mi lesz a madarakkal?
Mi lesz népemmel?
Mi lesz remény nélkül?
Mi, homokszemek
Miben lét
Micsoda élet
Miért a sok könny?
Míg tart
Mikor a csend muzsikál…
Mikorra?
Milyen élet ez?
Mindannyian a csillag ősvényre lépünk…
Minden gyermek…
Minden tele fájdalommal…
Mindenhez kell
Mindenki a célért!
Mindenki bohócsipkában?
Mindenki csak farkas…?!
Mindenkinél vendég egyszer…
Mindennapi meditációknak…
Mindenszentek
Mindig félúton vagyok…
Mindig hátrányom volt…
Mindjárt cseng a pezsgős pohár…
Mint a szélvész…
Mint ács apám régen a szekercét…
Mint egy… ó, Lia!
Mint kihűlt várrom az élet…
Mint komor bika… az öregség?
Mint úr, vezényel…
Mint vízi bivaly
Miranda
Mit nem tudok?
Mohácsnál?
Mohás síremléken ücsörög az emlékünk…
Molyrágta élet
Mond Anyám…
Mond:
Morzsák, 2007.
Mosolyogj
Mozdulatlan mozdulatban…
Mozgás hallik a templomból
Múlik a nyár és már itt az ősz…
Múló életem, mint egy várrom…
Múlt
Múlt a pillanat
Múltba bújt emlékek…
Múltnak fénye… 1.
Múltra hallgatni?
Múltunk
Nadálytő
Nagy ál-arcos-bál
Nagy dilemma
Nagy falat
Nagy ötletem…
Nagy-játékos a nyelvem… 1/2.
Nagy-játékos a nyelvem… 2/2.
Nagyságos asszony!
Napfogyatkozás
Napi elmúlás
Napi zaklatottság törmeléke
Naplemente a Balatonon…
Naplemente és holdfény
Napnyugta
Napnyugtával…
Napraforgó
Ne alázkodj
Ne bánd…
Ne félj
Ne higgy!
Négy évszak
Négy évszak
Nekem is volt apám
Nem a jövő útja
Nem csitulnak
Nem gyűrt a lepedőm!
Nem ilyen lovat akartam
Nem lelem
Nem vagyunk szabadok
Nem voltál ott, velem…
Nem voltam én csak hajtó…
Nemességünk…
Néptribun
Nesz…
Nevetek…
Nevetve jő ősz
Névnapod van!
Nézek befelé
Nézem a semmiségemet…
Nézzük meg
Nincs
Nincs kijárat
Nincs szeretet…
Nincsen tető
Nőnap lett megint!
Nőnapon, esmét
Nőrokon
Nyakunkon az újév
Nyár
Nyár a fronton… 1.
Nyár a fronton… 2.
Nyár a fronton… 3.
Nyár elvonul a téli lakba…
Nyár őszül az avaron
Nyár van és hőség
Nyár vége felé
Nyár végén…
Nyár-végi eső ömlik…
Nyárelő idején
Nyári anziksz 1.
Nyári anziksz 2.
Nyári érzelmek… 1.
Nyári eső
Nyári melegben
Nyári öröm
Nyári vihar…
Nyári zápor
Nyári zápor
Nyár… pihenés… magány…
Nyílt tavirózsád
Nyílt-sisakos viselkedés
Nyolc éve
Nyugalmi állapotban… veletek, poéták!
Nyugat felé
Nyugdíjas 1.
Nyuszik, majd tojnak…
Ó Borbála!
Ő lelke gúzsba kötve
Ó! A szélkakas…
Ó, a nyár!
Ó, a vágyunk
Ó, Anyám-anyám…
Ó, az a karácsony!
Ó, Gerda!
Ó, Gerda!
Óbor dicsérete
Óh!
Óh! Te Remény…
Óh, Te…
Óh, Ti kedves ősök…
Öleljünk Manyikám!
Ölelkezzünk Manyikám!
Ölelő Kárpátok...
Önkéntesek voltunk
Optimista vagy pesszimista?
Öreg-úton…
Öregen
Öregen
Öregként? Locsolkodni…
Öregúr
Orgiát ülnek…
Orkán
Orosz csizma helyett…
Őrület
Orvul lopakodik az este…
Ősi föld- TRIANON
Ősi nemzet vagyunk
Ősszel a köd… 1.
Ősszel a köd… 2.
Ősszel a köd… 3.
Ősszel, deresek a hajnalok… 1.
Ősszel, ködben… 1.
Összetartozás
Ősz házikabátban
Ősz hozta változás…
Ősz lett
Ősz lett!
Ősz végén
Őszelőben…
Őszi érzelmek… 1.
Őszi érzelmek… 2.
Őszi falevelek a síron
Őszi haiku csokor 1.
Őszi haiku csokor 2.
Őszi haiku csokor 3.
Őszi levélnyoszolya
Őszi meditáció
Őszi napfényben
Őszi napsütésben
Őszi reggel
Őszi részecskék…
Őszi szél a temetőben…
Őszi szelek szimfóniája… 1.
Őszi úri-muri! (Káposzta-feszt Vecsésen…)
Őszi változások
Őszi viharzóna… 1.
Őszidő is lejár…
Őszidőben ázottak az utak…
Őszülünk…
Ötödik hadoszlop 1.
Ötödik hadoszlop 2.
Ötvennégy évesen.
Óvodai búcsúzás
Oximoron egyvelegség
Oximoron gondolatok l.
OXIMORON gondolatok…
OXIMORON gondolatok… 4.
OXIMORON gondolatok… 5
Oximoron nyüzsgés…
Oximoron tükörben… az öregség
Oximoronban, haikuban elmélkedés… 1.
Oximoronos 10 szavasokban!
Oximoronos filozófia
Oximoronos haikukban
Özvegyi fátylad
Papír… kedvesen mosolyog!
Párás az ősz… 1.
Párás az ősz… 2.
Part-nélküli vágykikötő
Partizánok az orosz télben…
Pech-halmazos élet
Percegjenek a tollak!
Piac
Pillanat
Pirkad a tavasz…
Pirkadat
Pista bácsi (Turi István) in memoriam I.
Pista Bácsi (Turi István) in memoriam II.
Placebót oszt a természet?
Poéta a vén diófa alatt
Poéta kalamárisa…
Poéta magánya, karácsonya… 1.
Poéta magánya, karácsonya… 2.
Poéták Gyöngye!
Poétaméltatás…
Poharam
Por tengere
Porzik
Pozitív hit
Pozitív hit
Pozitívan hittem
Precízen, vagy sehogy!
Problémám van… Rozi
Pszichológista vagyok én
Puha a téli csend
Pünkösd ünnepe
Pünkösd van megint
Pünkösdi esdés
Pünkösdre virradt…
Rád gondolva!
Ráérősen meditálok: lenni…
Ragadd meg az ihlet pillanatát…
Ragyogó fénysugár vagy
Rajzolt nyár…
Ránk mosolyog…
Ránk tört az ősz
Régen földi vándorok voltak az őseink
Régen, szeretett Apám!
Reggel, tavasz tájt…
Reggeli felleg!
Reggeli ködben
Régi ballagások kora…
Régi gyermeknapok…
Rejtély, titok, avagy tabu...
Remény
Reménybe bízni…
Reménytelen remény…
Reményünk
Rémület
Rettegés
Révedek…
Rí a bánatos ég
Rímben a sóról…
Robin Hood
Rögeszme…
Röpülj velem!
Rossz döntések
Rossz irányba…
Rozsdaszínű ősz
Rugdosom a göröngyöt
Rusnya…
Rút a kilátás
Saját életem veszejtett el?
Saját hegyem
Saját sorsom
Sárga őszök
Sarjad az ősz!
Sáros lett a kamáslim
Seherezádé az álnok kígyó
Semmi
Semmi (semmim) sincs!
Semmi örömöm Tilda
Séta a hóban
Sétálok szilveszterkor…
Sikamlós talajon…
Sikátoron keresztül…
Simogatás
Sírkertben érezni a múltat… 1.
Sivatag homokja…
Skarlátvörös vérsugarak
Slampec
Slampec
Sok beszédnek sok az alja…
Sok perc… magányban
Sokszor
Sör dicsérete
Sorjás az élet
Sors
Sors végén
Sors-talány
Sorsa kovácsa
Sorsom (51 éves lettem)
Sorsom menteném
Sorsom… meg vagy tán’ írva?
Sorstragédiák
Sorvadék
Sötétedő naplemente…
Sötétség birodalma
Sötétség függönye
Sötétség…
Sport kavalkád
Stefi
Súlyos az élet…
Sűrűsödő ködben…
Szabadság… hmm.
Szabályos szenvedélyben… Ilon!
Szakadt hegedűhúr
Szakítás…
Szálkás padon
Számháború
Számháború
Szatrapa
Szaturnusz
Szavak kavalkádjában
Szegény vagyok
Szégyelljem?
Szeletekből álló karácsony…
Széllelbélelt hőség
Szélvihar a vízen.
Szemben a végzettel…
Szemedben
Szent Karácsony Estéje…
Szentesti csendesség
Szép a huncut élet…
Szép Balaton
Szép karácsony…
Szép naplemente…
Széplányt láttam
Szerelemtűzben Mici…
Szerelmetes Iluska
Szerelmetes lelkem
Szerelmetes Mona!
Szerelmetes Veca
Szerelmi… csendélet?
Szeressük egymást karácsonykor
Szeretem a…
Szeretet
Szeretet, béke?
Szeretetről
Szeretnék szárnyalni…
Széttörjük!
Szibériai a hideg…
Szikraszóródás…
Szikrázó holdfény
Szilveszteri vigasság…
Szilveszterkor nem lehetek renitens…
Szilveszterkor…
Szimonetta
Színesedik az ősz…
Szitáló őszi eső…
Szív, azonos
Szívfájdalomban jó, ha a poéta gyorsan tollat ragad
Szögletes füstkarika…
Szögletes szemszögből…
Szökne az idő…
Szoktál-e gondolkodni…
Szól a farsangi zene
Szomorúan lógnak.
Szürke szemek
Szűz vadon
Tágatlan látótér
Találkozás a Télapóval…
Találkozások…
Táncol a tollam…
Tangózó hópihék
Társsal… mély magányban
Tartom magam a szövődményekben…
Tavasz közeleg…
Tavasz táján… tél közepette…
Tavasz tájt
Tavasz! Várom, hogy gyere…
Tavasz, az alkonyban
Tavasz, megérkezik…
Tavasz-nyitás idején
Tavaszi anziksz
Tavaszi anziksz
Tavaszi haiku csokor… 2.
Tavaszi haiku csokor… 1.
Tavaszi haiku csokor… 3.
Tavaszi haiku csokor… 4.
Tavaszi haiku csokor… 5.
Tavaszi haiku csokor… 6.
Tavaszi haiku csokor… 7.
Tavaszi haiku csokor… 8.
Tavaszi szél
Tavaszi virradat
Tavaszi zsongás kezdődik
Tavaszmúlás idején…
Tavasznyílás idején
Tavaszodik
Tavaszpirkadás…
Tavaszról, anziksz
Tavaszt éltető esők…
Tavaszunk ideért
Te meg én...!?
Te számodra az öröklét…
Te vándor felhő
Tegnap, ma, holnap…
Tejfehér végtelen…
Tél a dombok, völgyek fölött…
Tél eleje
Tél jő…
Tél-fivér… téli anziksz
Télapó a barátom 1.
Télapó hátizsákkal
Télapó hátizsákkal
Télapóra hóember
Téli argentin tangó…
Téli egyveleg…
Téli haiku csokor 2.
Téli hideg
Téli hideg… jégbe, hóba…
Téli nap
Téli örömök a hegyekbe
Téli szállás…
Téli tavasz
Téli, jeges szélvihar
Télvárás
Temethetetlen múlt
Temetői avarban térdelek…
Temetői meditálás
Tengerparti homok…
Térdlő szívvel esdek
Terített asztal…
Természet és érzelem…
Természetről…
Testek burjánzása…
Teszem a dolgomat…
Tevekaraván…
Tévelygek…
Te…
Tilalomfák között
Titkom
Titokajtóban
TÍZ SZAVASOK:
Tízmillió évek
Tobzódik a vágyunk
Tolerancia
Töltsd ki a karácsonyunk…
Tomboló hóviharban…
Tombolt a szél…
Tombolt a szél…
Tömeges jelenségek
Törtető a hegyi patak
Totyogva rohan
Tovasuhan a sóhajom
Trappol a varjú sereg
TRIANON 90 éves
Trianon a rákfene…
TRIANON az igaztalan…
Trianon óta is…
Trianonban a hazát…
Túlélés mínuszban
Túlélni
Túlzón szerető emberek
Tumultus
Tűrj és szeress…(karácsonytól karácsonyig…)
Tüzes katlan
Tűzet éleszteni
Ücsörgök
Ücsörögtünk a mohás padon
Ücsörögve terpeszkedő a köd
Úgy érzem
Úgy tűnik, hogy…
Úgy tűnik, hogy…
Úgy vártam, hogy advent legyen…
Ügyködés a múltban…
Új célok
Új vihar fakadt…
Újév hajnalán…
Újévet, pohárköszöntőm…
Újévre, gondolatok
Újévtől más legyek?
Ujjong a harang
Újra itt van…
Ülök a vízpartomon
Ünnepi gondolatok elérnek…
Urak, ti döntnökök…
Útépítés, nyáron… előttünk
Utolsó létem
Űz az élet…(De jő a szilveszter)
Vad táj
Vadászat…
Vadászpilótáink légi harcban…
Vadászpilóták… 1/7.
Vadászpilóták… 2/7.
Vadászpilóták… 3/7.
Vadászpilóták… 4/7.
Vadászpilóták… 5/7.
Vadászpilóták… 6/7.
Vadászpilóták… 7/7.
Vaddisznók és kutyák
Vágy
Vágy?!
Vágyálomban... káprázat
Vágyam, érzéseim
Vágylak, ó, Jolán!
Vágyódásban
Vagyok…
Vágyom
Vágyom a sikert…
Vajh’, bűnös vagyok…?
Vajh’… a sorsod visz el?
Vakember visszanéz…
Váltani?
Változás
Van a lelkemben egy érzemény
Van jövőd?!
Van már, hetven évem
Van még a hitünkből
Van nekem árnyékom…
Van nekem életem?
Van, ki elmegy
Van-e előttem…
Van-e remény?
Vándorok dala
Van… kinek?
Váratlan alkonyodik…
Várlak, ó, Henrietta!
Várom
Várostrom télen…
Várta a karácsonyt…
Vártán álló, girhes alak
Vár…
Vasárnap, voltunk szánkózni
Végítéleti bíróság
Végleges
Végre itt vagy… sötétség!
Végre tavasz
Végtelenített idő
Vegyes vágott…
Végzetem az életem…
Vég… (de nem szövetből…)
Vehemensen
Veled lennék boldog
Veled vagyok
Veled… fék nélkül
Vendégem lehetnél
Vérvörös uszály
Vesztes vívócsörte?
Vesztett csaták
Vezérfény…
Vezetékló
Vigyázó Édesanya!
Vihar
Vihar a Balatonon
Vihar előtt
Vihar előtti csend
Viharban lakomáztam (63 évesen)
Viharos éjszakán
Viharos pillanatok…
Viktimológia
Vírus a közellenség!
Vírus megtaposta húsvét volt
Vírus-háború
Viselt körülmény…
Visszanéz a tekintet
Visszanézve…
Vitorlás hajó volnék
Vitustánc
Vizes tájkép…
Vízióban fakadt benyomásom…
Vödör
Volna
Volt a Télapó
Volt egy nőm
Volt több szabadságharcunk…
Vonal…
Vöröske pórul járt…
XXI. századért…
Zajos a sírkert csöndje
Zakatoló hangzavar
Zöld disznó…
Zordon tömeg
Zsarátnokzokogás
Zsivaj
Zsivaj
Zsongó farsang!
Zúg a vihar
Zúzmarás másvilág
’98 évforduló
„Fürtből”
„Fürtökben”

 


Évfordulós költők
A hónap eseményei
Alkalmi versek
Irodalmi linkségek

Hírarchívum

 

 

versszínház versrádió versmondó versfesztivál partnerek hirdetés impresszum mve versenyek műhelyek táborok pályázatok versmondó fórum