Rendelj verset

Webáruház
Üdvözöljük a Vers Oldalán! Legyen ez a kezdőlapja, kattintson ide! Üdvözöljük a Vers Oldalán! Legyen ez a kezdőlapja, kattintson ide! Üdvözöljük a Vers Oldalán! Legyen ez a kezdőlapja, kattintson ide! A Vers Oldala

Oszd meg a versed!

 

Mészáros István

Mészáros István versei


Nevem Mészáros István, irodalom kedvelő ember vagyok!

 

A földön maradtam 1-4
Földön maradtam 5.

 

Földön maradtam 5.

A földön maradtam 5.


Mészáros István A földön maradtam 5.

Tartalom:
Noir jour - Fekete nap
Mourir la jour - A haldokló nap
Mére et pére - Anya és az apa
La vie - Élet
Loup oeil - Farkas szem
Banque - Bank
Brillant réve - Csillogó álom
Seule - Csak
Le héros de régime - A rendszerváltás hőse
Le monde - A világ
Chances - Esély
Madame - Asszonyom
Le pauvre seule - A szegény egyetlen
Je prisonnier - Én fogoly
La vin souvenir - Ne feledje a bor
Le abadon - A lemondás
Couer battant - Dobogó szív
Amour mortel - Halálos szerelem
Sentiment - Érzés
Malade - Beteg
Le fine - Vége
Je pourquoi? - Én miért
Forteresse - Erőd
Souvenir - Emlék
Indigente - Szegény
Elle le francais le roi - A francia király
Cháteau le fantóme - A szellem kastély
Le réalité - A valóság
Israél - Izrael
Les saisons - Évszakok
Le dermier homme - Az utolsó ember
Filthy animals - Mocskos állatok
Nobles hongrois - Magyar nemesek
Bon la vie - Az élet
Le concubine - Az ágyasa
Le amour - A szeretet
La friadires - A cukorka
Arcenciel - Szivárvány
Beau oiseau - Gyönyörű madár
Affection - Szeretet
Mort - Halott
Déesse - Istennő
Liberté! - Szabadság
Inteligent vie - Értelmes élet
Sárga Hold
Jour - Nappal
La vie - Élet
Cigarette Blues - Cigaretta Blues
Je - Én

Noir jour

Pére dans prison
Lui malade
Je aussi
Ruines État
Le systéme va
Respect pére
Fils

Fekete nap

Apa börtönben
Ő beteg
Én is
Állam tönkretesz
Tisztelet apa
Fiad

Mourir la jour

Épouse d'un autre monde
Coeur mort
Enfants mort
L'amour est mort
Adieu!
Le prisonnier

A haldokló nap

Túlvilági menyassony
Halott szív
Halott gyermekek
Halott szeretet
Búcsú!
A fogoly

Mére et pére

Il n'y a pas héritage
Ils ont oublié
Je suis fou
Et mousseux

Anya és az apa

Nincs öröklés
Elfelejtettek
Én elmebeteg
És csillogó

La vie

Amer á la maison
Amertume de la vie
Beaucoup fou
Grande pauvreté
Il n'y a pas liberté
Beaucoup mort
La tout féces

Élet

Keserű otthon
Keserű élet
Sok őrült
Nagy szegénység
Nincs szabadság
Sok halál
Minden ürülék

Loup oeil

Partout scintillement
Poisson d'avril
Dents de loup
Partout brillant
Aller piller

Farkas szem

Mindenhol fénylik
Bolond április
Farkas foga
Csillogó mindenütt
Megy és fosztogat

Banque

Banques ferment
Dépóts auprés d'intérét
Taux d'intérét élevés des préts
Et avide de sang

Bank

Bank bezár
Betétre kis kamat
Hitelre nagy kamat
És vérszomjas

Brillant réve

Il n' existe pas argent
Non plus cigarette
Non plus café
Prier paquet
Est venu

Csillogó álom

Nem létezik pénz
Nem dohányzó
Nem kávé
Imádkozzatok csomag
Még jöhet

Seule

Tous les abandonnée
Tout vide
Le coeur ferme
Poche vacante
le esprit triste

Csak

Minden elhagyott
Minden üres
Szív farm
Üres zseb
A szomorú szellem

Le héros du régime

Vietnam
Rideau
La paroi
Romane révolution
Serbie
Koweit
Irak
Afghanistan

A rendszerváltás hőse

Vietnam
Függöny
A fal
Román forradalom
Szerbia
Kuvait
Irak
Afganisztán

Le monde

Brutal
Ignoble
Et pourrir
Puante
Et tiéde

A világ

Brutális
Alacsony származás
És rothadás
Büdös
És langyos

Chances

Non visible
La il n'y a pas amour
Beaucoup la vautour
Plus de mort
Ici il n'y a pas pardon

Esély

Nem látható
Ez nem szerelem
Sok keselyű
Még több halál
Itt nincs megbocsátás

Madame

Vieille
Bon amant
Ardent concubine
Prés du cimetiére

Asszonyom

öregasszony
Jó szerető
Lelkes ágyasa
Közel a temető

Le pauvre seule

Non hériter
Le enfant honte
Le parents déstable
Le couer triste

A szegény egyetlen

Nem örököl
Kár a gyermek
A szülő utálatos
A szomorú szív

Je prisonnier

Moi héro
Moi homme politique
Et beaucoup invention
Moi rimeur
Par conséquent moi prisonnier

Én fogoly

Én hősöm
Én politikus
Találmányi és sok
Én verselő
Ezért fogoly

La vin souvenir

Lui loquace
Fatale faute
Épouvantable le image
La police deuil
La maffia est heurex

Ne feledje a bor

Őt beszédes
Végzetes hiba
A szörnyű kép
A rendőrség gyászol
A maffia örül

Le abandon

Non plus la famille
Non plus la parenté
Non plus la amitié
Non plus la fortune
Seulement la vie

A lemondás

Nincs több család
Nincs több rokonsági
Nincs több barátság
Nem szerencse
Csak az élet

Couer battant

Encore toujours printemps
Mais aller le temps
Mais ajouter, si vous n'apez pas
Pourtant encore étre vie

Dobogó szív

Mégis tavasszal
De menj idő
De add, ha nem
De még az élet

Amour mortel

Petit coeur
Un petit nombre
Petit esprit
petit mort

Halálos szerelem

Kicsi szív
Kicsi szám
Kis emlék
Kis halál

Sentiment

Réver
Dormir
Avoir faim
Fatiguée
Avoir soif
Amoreux
Pauvre
Riche

Érzés

Álom
Alvás
Éhség
Fáradt
Szomjúság
Szerető
Szegény
Gazdag

Malade

Pauvre faible
Psychopathe
La passé non calculer
Et non se guérir
Illégale,déséspéré
Déjá non vivre

Beteg

Szegény kis
Elmebeteg
A múlt nem kalkulálható
Nem gyógyít
Illegális,kétségbeesett
Már nem él

Le fine

déjá il n'y a pas
Beaucoup arriére
Perdant que vivre espérer
Pauvre faible
Perdant que vivre espérer

Vége

Már ott még nem
Sok hátsó
Míg élő reménységre
Szegény kis
Míg élő reménységre

Je pourquoi?

Vie pourquoi
La malade pourquoi
Á le maison pourquoi
Je indigente pourquoi
Pourquoi, pourquoi

Én miért?

Miért az élet
Miért beteg
Á miért a ház
Ezért rászoruló
Miért, miért

Forteresse

Forteresse le décés ou liberté
Je prisonnier
La famille ou seule
La richesse ou la pauvreté

Erőd

Az erőd haláleset, vagy szabadság
Én fogoly
Család vagy egyetlen
Gazdagság, vagy szegénység

Souvenir

Le mort
La famille
Le travail
Le commerce
La retraite
Me rien

Emlék

A halál
Család
Munka
Kereskedelem
A mezőgazdaság
Nyugdíjazás
Én semmit

Indigente

Il n'y a pas le héritáge
Il n'y a pas le salaire
Il n'y a pas la retraité
Il n'y a pas rien

Szegény

Nincs öröklés
Nincs fizetés
Ott nem nyugdíjas
Nincs semmi

Elle le francais le roi

La legion le roi
La chanson francaire le roi
La liberté le roi
Tu la éternél le lion

Ő francia király

A légió király
A francia sanzon király
Szabadság király
Te az örök oroszlán

Cháteau le fantóme

Cháteau mon serviteur
Cháteau le fantóme
Cháteau mon le dieu

A szellem kastély

A kastély király
Kastély szolgám
A szellem kastély
Kastély istenem

Le réalité

Personnes merde
Le monde
Petit monde des hummains
Beaucoup d' amis
Et beaucoup d'entré les morts

A valóság

A szar emberek
A világ
Kicsi az emberi világ
Sok a barát
És sok a halál

Israél

Beaucoup la banque
Beaucoup le argent
Beaucoup la raison
Petit la eau
Petit le militaire

Izrael
Sok bank
Sok pénz
Sok oka
A kis viz
A kis hadsereg


Les saisons

Pourquoi suis-je dans l'amour
Pourquoi suis-je dans héro
Pourquoi vivre et mourir
Pourquoi je suis mort

Évszakok

Miért vagyok szerelmes
Miért vagyok hős
Miért élnek és halnak
Miért vagyok halott

Le dernier homme

Hier,j'étais encore plus de succés
Demain,je vais du succés
Ajourd' hui perdant

Az utolsó ember

Tegnap voltam, még nagyobb siker
Holnap amelynek sikere
Ma vesztes

Filthy animals

Les entraves imposées faible
Une femme violée
Tuez les riches
Les pauvres meurent de faim

Mocskos állatok

Alacsony akadályok
A megerőszakolt nő
Öld meg a gazdagok
A szegény éhező

Nobles hongrois

Voici l'argent
Beaucoup de femmes
Beaucoup de voiture
Aéronefs et la fourche

Magyar nemesek

Itt a pénz
Sok nő
Sok autó
Repülőgép és villa

Bon la vie

Le paquet arriver
Gaie le plaisir
Cigarette le café
La friandises
Ce grande la joie

Jó élet

Csomag érkezett
Meleg öröm
Cigaretta kávé
A cukorka
Ez a nagy öröm

Le concubine

La amant bon aspirer
Alcoolique qui?rigoler
Noler, frander, mentir
Mais me le amour

Az ágyasa

A jó szerető szív
Alkoholos?nevetés
Lop, csal, hazudik
De szeress

Le amour

Le amour le monde
Le amour le terre
Le amour le homme
Le amour le animal
Le amour la nature

A szeretet

Szerelem a világ
A szerelem a föld
A szerelem az ember
A szerelem az állat
A szeretet a természete

La friandires

Le chocolat
Le glace
Le bonbon
Le biscuit

A cukorka

Csokoládé
Jég
Édes
A keksz

Arcenciel

Un réve coloré
Non savoir saisir
Similaire au prisme
La lumiére et se trouve a seulement quelques

Szivárvány

Egy színes álom
Nem megragadni
Hasonló mint a prizma
Csak fényből és párából van

Beau oiseau

Beau oiseau
Non!Pleurer oiseau
Ici le liberté
Avoir un peu gauche
Joie affection l'un l'autre

Gyönyörű madár

Gyönyörű madár
Nem!sírás madár
Itt a szabadság
Már kevés van hátra
Öröm, szeretet egymás

Affection

L'amour n'est pas la haine
Unecouer ma mére
Ce non dormír
Au contraire vie

Szeretet

Szeretet nem utálat
A szeretet anyám
Ez nem alszik
Ehelyet az élet
Mort

Révolution morte
Paix morte
Liberté morte
Argent morte
Mort, mort, mort

Halott

Forradalom halott
Béke halott
Szabadság halott
Halott pénz
Halott, halott, halott

Déesse

Pourquoi?
Paris belle!
Paris vie!
Paris mort!
London Deuil!

Istennő

Miért?
Párizs szép!
Párizs az élet!
Párizs halál!
London Gyász!

Liberté!

Moi captif,
Je fou,
Un détanu,
Un mort.

Szabadság

Nekem fogságban,
Én őrült,
Fogoly,
Egy halott.
INTELIGENT VIE

Pére étre dedans
Je poursuivi
Famille négliger
Gouvernement responsable
Ágé aimant
Non vie
Non fortuné
Que?La futur.


ÉRTELMES ÉLET

Apa csücsül börtönbe
Én üldözőtt
Család mellőz
Kormánypárt felelős
Ídős szerető
Nem élet
Nem szerencsés
Mi?A jövő

Sárga Hold


Kezdettől a végekig.

Titok van a családban, ami csak nagy kórban jön elő.

Túl vagyunk a harmadik hónapon és nincsen bizalom.

Fattyúval álldótt meg az ég, hülye gyerek leszel még.

Köhög a gyerek igen köhög, a gyógyszert máris kapod.

A köhögés az beszélés, ez egy beteg dolog.

Intézetbe löknek, nekünk nem kell beteg gyerek.

A nagyapja szereti, és már nincsen betegség.

Már nincs nagypapa, nincs pézünk, irány a munka.

12 éves kórátol, míg felnő, utána majd a pénzt elverjük

Jelentkezett édesapja, a gyereket fejbe vágja.

Gyógyult beteg újra beteg.

Kijön a büntetésből, rögtön lőn ház.

2 évig koldusként, utána fizetsz még.

Nyugdíjas lett, mert, azzá tették.

Jó szíve van, írány a pénzkeresés

Gazdagodnak, én meg gyámság alatt.

Pénz, mégtöbb pénz, a betegből koldus lész.

A beteg milliói, már a miénk.

Vigyáznak rá, mert rá nagy örökség vár.

Az Otthonból nincs menekvés, ettől lesz a hideglelés.

Kinn, vagy benn hallsz, másképp kín vagy ideben vagy.


JOUR

Seulement je la jours
Je suis jourou lune
les deux léger
Sort contról

NAPPAL


Én csak napok
Én nap vagy hold
Világos
Vezérlő sors

LA VIE

Ou gagner
Ou ils perdent
Je vivre je
Ou gagner
Ou ils perdent
Ciel mourir


ÉLET

Vagy nyer
Vagy elveszitik
Élek
Vagy nyer
Vagy elveszik
Ég meghal

CIGARETTE BLUES

Encore fumer
Je payer
Vide ma poche
Vide rester
Suspendu

CIGARETTA BLUES

Még mindig dohányzás
Én fizetem
Üres zsebemben
Üres marad
Felfügesztett

JE

Deux baiser
Aucune armée
Repos
Elle est de retour

ÉN

Két csók
Nincs hadsereg
Pihenés
Ő vissza

Évfordulós költők
A hónap eseményei
Alkalmi versek
Irodalmi linkségek

Hírarchívum

 

 

versszínház versrádió versmondó versfesztivál partnerek hirdetés impresszum mve versenyek műhelyek táborok pályázatok versmondó fórum