Rendelj verset

Webáruház

Üdvözöljük a Vers Oldalán! Legyen ez a kezdőlapja, kattintson ide! Üdvözöljük a Vers Oldalán! Legyen ez a kezdőlapja, kattintson ide! Üdvözöljük a Vers Oldalán! Legyen ez a kezdőlapja, kattintson ide! A Vers Oldala

A hónap eseményei

 

November 9

1818

Megszületett Ivan Turgenyev orosz író, költő (Apák és fiúk).

1895

Megszületett Uray Tivadar Kossuth-díjas színész. 1923-tól játszott Budapesten. Mély jellemábrázoló képesség, tiszta szövegmondás, elegáns fellépés jellemezte. (1962-ben halt meg.)

1918

Megszületett Ivan Turgenyev orosz író, költő (Apák és fiúk).

1918

Meghalt Guillaume Apollinaire (eredeti nevén: Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky) francia költő (Szeszek). Apollinaire a modern költészet jelentős képviselője, a művészet régi formáival szembeforduló francia kubizmus egyik legkiemelkedőbb alakja. Munkássága nagy hatást gyakorolt a költészet megújítására törekvő írónemzedékre. A magyar irodalomra főleg Kassák és köre révén hatott. Első jelentős verseskötete a "Szeszek", az utolsó a "Kalligrammák". Híres képversei az "Esik", valamint "A megsebzett galamb és a szökőkút".

1918

Meghalt Guillaume Apollinaire (eredeti nevén: Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky) francia költő (Szeszek). Apollinaire a modern költészet jelentős képviselője, a művészet régi formáival szembeforduló francia kubizmus egyik legkiemelkedőbb alakja. Munkássága nagy hatást gyakorolt a költészet megújítására törekvő írónemzedékre. A magyar irodalomra főleg Kassák és köre révén hatott. Első jelentős verseskötete a "Szeszek", az utolsó a "Kalligrammák". Híres képversei az "Esik", valamint "A megsebzett galamb és a szökőkút".

1928

Megszületett Anne Sexton, amerikai költő, akinek leghíresebb a "gyónás" verse. 1967-ben Pulitzer-díjat kapott a "Live or Die" című művéért, 1974-ben öngyilkosságot követett el.

1928

Megszületett Anne Sexton, amerikai költő, akinek leghíresebb a "gyónás" verse. 1967-ben Pulitzer-díjat kapott a "Live or Die" című művéért, 1974-ben öngyilkosságot követett el.

1929

Budapesten megszületett Kertész Imre, az egyetlen irodalmi Nobel-díjas magyar író. Kertész Imre mindössze tizennégy éves volt, mikor zsidó származása miatt Budapestről németországi munkatáborokba került. Megjárta és túlélte többek között Auschwitz és Buchenwald koncentrációs táborait. Hazatérte után fizikai munkából és újságírásból tartotta el magát, és 1960-ban elkezdte megírni élményeit. A könyv 1973-ban készült el, és 1975-ben, Sorstalanság címen látott napvilágot. A Holocaust-témájú mű nem talált kedvező fogadtatásra, így Kertész a továbbiakban fordításokból élt. A kilencvenes évek elején kezdtek újra megjelenni könyvei, az 1983-as Füst Milán-díj után pedig egyre több hazai és nemzetközi elismerésben részesült. Megkapta többek közt 1995-ben a Brandenburgi Irodalmi Díjat, 1997-ben pedig a Lipcsei Könyvvásár díját és a Kossuth-díjat. A Svéd Akadémia 2002-ben a következő indoklással ítélte Kertész Imrének és Sorstalanság című könyvének az irodalmi Nobel-díjat: "egy írói munkásságért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben".

1929

Budapesten megszületett Kertész Imre, az egyetlen irodalmi Nobel-díjas magyar író. Kertész Imre mindössze tizennégy éves volt, mikor zsidó származása miatt Budapestről németországi munkatáborokba került. Megjárta és túlélte többek között Auschwitz és Buchenwald koncentrációs táborait. Hazatérte után fizikai munkából és újságírásból tartotta el magát, és 1960-ban elkezdte megírni élményeit. A könyv 1973-ban készült el, és 1975-ben, Sorstalanság címen látott napvilágot. A Holocaust-témájú mű nem talált kedvező fogadtatásra, így Kertész a továbbiakban fordításokból élt. A kilencvenes évek elején kezdtek újra megjelenni könyvei, az 1983-as Füst Milán-díj után pedig egyre több hazai és nemzetközi elismerésben részesült. Megkapta többek közt 1995-ben a Brandenburgi Irodalmi Díjat, 1997-ben pedig a Lipcsei Könyvvásár díját és a Kossuth-díjat. A Svéd Akadémia 2002-ben a következő indoklással ítélte Kertész Imrének és Sorstalanság című könyvének az irodalmi Nobel-díjat: "egy írói munkásságért, amely az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólója a történelem barbár önkényével szemben".

1944

Meghalt Radnóti Miklós költő, aki a fasizmus áldozata lett. „Radnóti Miklós oly átlátszóan tiszta volt, hogy az ilyet nem szoktuk nagynak tekinteni életében; persze épp ez az átlátszóság az igazi nagyság…” - „…a jövendő évszázadokon keresztül az a poéta világít, aki, míg él, olyan evidensnek és jelentéktelennek látszik, mint a gyertyaláng: míg mellette állunk, szinte tudomásul se vesszük, öntudatlanul foglalatoskodunk és látunk az ő fényénél – csak később döbbenünk rá, hogy egy torony ablakából ragyog, messzire, síkságon át, hegyekig!” (Weöres Sándor). Kevés olyan művész van, akinél élet és költészet ennyire elválaszthatatlan lenne. Születésének tragikus körülményeitől egész életében nem szakad el, s egyre erősödő mértékben jelennek meg verseiben a bűntudatnak, a szenvedés jogosságának motívumai. Származása pedig sorsának történelmi tragikumát adja. Pomogáts Béla szavaival: “Mintha természet és társadalom azon vetélkedett volna, melyikük pusztítsa el előbb.” Az induló költő közepes tehetség, aki kimunkált formakultúrával rendelkezik, de nincs saját megverselendő élménye. Jelen van verseiben az új népiességgel érintkező szürrealizmus, az avantgárd utózöngéi, illetve az ún. néger-versekben a neoprimitivizmus. Életművének egyik központi témája, a világ általi fenyegetettség, illetve az erre adható válasz határozottan az ‘Újhold’ kötet nyitó- és záróverseiben jelenik meg. Radnóti költészetének kiteljesedése akkor következik be, amikor a szorongás, félelem nem érzet, hanem jogosan megjelenő tény. Ezzel összefüggésben komoly esztétikai–poétikai, s ettől elválaszthatatlanul világképi fordulat áll be lírájában. Ennek legfőbb jellemzője a klasszicizálódás. Verselésében visszatér a kötött formákhoz, a klasszikus és nyugat-európai időmértékes verseléshez. Radnóti érett korszakának reprezentatív műfaja az ekloga. Formakincsét nagymértékben csiszolta műfordítói gyakorlata. Bravúros fordító volt: klasszikusoktól szürrealistákig tudott bármiféle költészetet bámulatos formahűséggel tolmácsolni. Babitscsal idegenkedtek egymástól. Kötetei minden nehézség ellenére 1940-ig egymás után jelennek meg, 1940-ben Válogatott versek című kötete is napvilágot láthat. Ettől kezdve azonban már rettegés és szakadatlan megpróbáltatás az élete. A "munkaszolgálat" olyan látszólag katonai behívás volt, amely lényegében rabságot jelentett, majd 1942-től kezdve lényegében halálraítéltséget. Ezekben az években emelkedett a jó költő a nagy költők közé. Az emberi lélek tiltakozásának, a nagy felháborodásoknak, a nagy reménységeknek, a nagy vágyaknak, a haza, az otthon és a hitves iránti vágyakozásnak ódai-elégiai hangvételű, humanista eszmei töltésű, formájában most már végképpen kikristályosodott klasszicizáló kifejezője lett.

1944

Meghalt Radnóti Miklós költő, aki a fasizmus áldozata lett. „Radnóti Miklós oly átlátszóan tiszta volt, hogy az ilyet nem szoktuk nagynak tekinteni életében; persze épp ez az átlátszóság az igazi nagyság…” „…a jövendő évszázadokon keresztül az a poéta világít, aki, míg él, olyan evidensnek és jelentéktelennek látszik, mint a gyertyaláng: míg mellette állunk, szinte tudomásul se vesszük, öntudatlanul foglalatoskodunk és látunk az ő fényénél – csak később döbbenünk rá, hogy egy torony ablakából ragyog, messzire, síkságon át, hegyekig!” (Weöres Sándor) Kevés olyan művész van, akinél élet és költészet ennyire elválaszthatatlan lenne. Születésének tragikus körülményeitől egész életében nem szakad el, s egyre erősödő mértékben jelennek meg verseiben a bűntudatnak, a szenvedés jogosságának motívumai. Származása pedig sorsának történelmi tragikumát adja. Pomogáts Béla szavaival: “Mintha természet és társadalom azon vetélkedett volna, melyikük pusztítsa el előbb.” Az induló költő közepes tehetség, aki kimunkált formakultúrával rendelkezik, de nincs saját megverselendő élménye. Jelen van verseiben az új népiességgel érintkező szürrealizmus, az avantgárd utózöngéi, illetve az ún. néger-versekben a neoprimitivizmus. Életművének egyik központi témája, a világ általi fenyegetettség, illetve az erre adható válasz határozottan az ‘Újhold’ kötet nyitó- és záróverseiben jelenik meg. Radnóti költészetének kiteljesedése akkor következik be, amikor a szorongás, félelem nem érzet, hanem jogosan megjelenő tény. Ezzel összefüggésben komoly esztétikai–poétikai, s ettől elválaszthatatlanul világképi fordulat áll be lírájában. Ennek legfőbb jellemzője a klasszicizálódás. Verselésében visszatér a kötött formákhoz, a klasszikus és nyugat-európai időmértékes verseléshez. Radnóti érett korszakának reprezentatív műfaja az ekloga. Formakincsét nagymértékben csiszolta műfordítói gyakorlata. Bravúros fordító volt: klasszikusoktól szürrealistákig tudott bármiféle költészetet bámulatos formahűséggel tolmácsolni. Babitscsal idegenkedtek egymástól. Kötetei minden nehézség ellenére 1940-ig egymás után jelennek meg, 1940-ben Válogatott versek című kötete is napvilágot láthat. Ettől kezdve azonban már rettegés és szakadatlan megpróbáltatás az élete. A "munkaszolgálat" olyan látszólag katonai behívás volt, amely lényegében rabságot jelentett, majd 1942-től kezdve lényegében halálraítéltséget. Ezekben az években emelkedett a jó költő a nagy költők közé. Az emberi lélek tiltakozásának, a nagy felháborodásoknak, a nagy reménységeknek, a nagy vágyaknak, a haza, az otthon és a hitves iránti vágyakozásnak ódai-elégiai hangvételű, humanista eszmei töltésű, formájában most már végképpen kikristályosodott klasszicizáló kifejezője lett.

1953

New Yorkban 39 éves korában elhunyt Dylan Thomas költő. Nevét Robert Zimmerman zenész vette fel művésznévként, akit a világ Bob Dylanként ismert és kedvelt meg.

1953

New Yorkban 39 éves korában elhunyt Dylan Thomas költő. Nevét Robert Zimmerman zenész vette fel művésznévként, akit a világ Bob Dylanként ismert és kedvelt meg.

 


Évfordulós költők
A hónap eseményei
Alkalmi versek
Irodalmi linkségek

Hírarchívum

 

 

versszínház versrádió versmondó versfesztivál partnerek hirdetés impresszum mve versenyek műhelyek táborok pályázatok versmondó fórum